Text Size

Artikelindex

Deel 7. Aanhangsel

 

 

 

Aanhangsel bij het besluit tot vaststelling van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM
De ledenraad van de NVM heeft op 9 december 2005 tevens vastgesteld dat:

  • het algemeen bestuur bevoegd is om indien het dat in het belang van de NVM acht, de tekst van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM te wijzigen;
  • de leden met ingang van 15 februari 2006 verplicht zijn om bij dienstverlening in opdracht van een consument (natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM van toepassing te verklaren in plaats van de vigerende Voorwaarden NVM;
  • het van toepassing verklaren van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM impliceert dat leden zich dienen te onderwerpen aan de beslissing van de in die voorwaarden genoemde geschillencommissie;
  • indien naast de Algemene Consumenten Voorwaarden NVM extra bepalingen in de vorm van algemene voorwaarden worden gehanteerd, ná vermelding van alle tweezijdige bedingen het volgende CZ-format opgenomen dient te worden:
De navolgende bedingen zijn door Hans Visser makelaars zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaats gevonden tussen de NVM, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.
Deze bepalingen kunnen uiteraard geen afbreuk doen aan de tweezijdig vastgestelde bedingen en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

Toelichting: Het in individuele gevallen van de tweezijdige Algemene Voorwaarden afwijken wordt door de Coördinatiegroep Zelfregulering niet wenselijk geacht, maar valt niet te verbieden. In de handleiding bij het CZ-protocol staat dat zeker onwenselijk zijn bepalingen over eenzijdig door de ondernemer aan te brengen wijzigingen in de tweezijdige Algemene Voorwaarden zelf, met de bedoeling dus om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. “Dit past niet bij CZ-overleg. Het CZ-systeem gaat ervan uit dat er zijn tweezijdige Algemene Voorwaarden (extra bepalingen: CZ-format) zijn en wederzijds overeengekomen individuele afwijkingen, méér niet.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze gegevens

 

 

Hans Visser makelaars
valt onder:

Peters & Partners
Makelaars & Taxateurs
Keizersgracht 541
1017 DK Amsterdam
Tel:  +20 (0)20 2250033
Email: info@petersenpartners.nl
www.petersenpartners.nl