Text Size

Artikelindex

Deel 4. Vastgoedmanagement


 


ARTIKEL 18 – Vastgoedmanagement (beheer)

1. Vastgoedmanagement houdt in het verlenen van diensten aan de consument
met betrekking tot één of meer onroerende zaken, die de instandhouding en de
exploitatie ten goede komen en bijdragen tot een optimaal rendement van de
belegde financiële middelen. De consument die opdracht tot
vastgoedmanagement geeft, kan zijn de eigenaar dan wel degene die de
onroerende zaken in bezit of anderszins onder zijn/haar zeggenschap heeft.

2. De te verlenen diensten kunnen zowel van commerciële als van technische of
administratieve aard zijn.


 De onderstaande diensten kunnen onder andere behoren tot het dienstenpakket
van een vastgoedmanager:

- verzorging van de huurincasso;
- bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten (administratieve
verwerking, verrekening met huurders, controle op de kwaliteit van de
leveringen en diensten);
- verzorging van de betaling van kosten en lasten;
- werkzaamheden in verband met periodieke huurprijswijzigingen;
- verzorging van het onderhoud (behandeling, beoordeling en het doen
verhelpen van klachten, periodieke inspectie, meerjarenplanning,
verzorging van controle en betaling van rekeningen);
- verzorging van het opnieuw verhuurd worden van leegkomende gedeelten
en andere activiteiten met betrekking tot verhuurmutaties;.
- verstrekking van adviezen


3. Intrekking van een opdracht tot vastgoedmanagement dient bijvoorkeur
schriftelijk of elektronisch te geschieden. Bij intrekking dient een
opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te worden genomen.

4. De opdracht kan tevens omvatten het vervullen van de functie van bestuur van
een Vereniging van Eigenaren van appartementsrechten of de functie van
secretaris-penningmeester van een coöperatieve vereniging tot exploitatie van
onroerende zaken.

 

Onze gegevens

 

 

Hans Visser makelaars
valt onder:

Peters & Partners
Makelaars & Taxateurs
Keizersgracht 541
1017 DK Amsterdam
Tel:  +20 (0)20 2250033
Email: info@petersenpartners.nl
www.petersenpartners.nl