Text Size

Artikelindex

 

NVM VOORWAARDEN

Algemene Consumentenvoorwaarden

(Versie februari 2006)

 

 
Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn
totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in
het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-
Economische Raad en treden in werking per 15 februari 2006. 

Bij het NVM bureau is informatie betreffende de NVM verkrijgbaar. Met vragen over
de Voorwaarden, het ledenbestand (is iemand wel lid van de NVM) enzovoorts kunt u
daar terecht.

 

Postbus 2222

3430 DC Nieuwegein

Telefoon 030 6085185

 

Deel 1. Algemeen
ARTIKEL 1 – Definities en begrippen 3
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 3
ARTIKEL 3 – Algemeen en persoonlijk aanbod 3
ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de opdracht 4
ARTIKEL 5 – Duur van de opdracht 4
ARTIKEL 6 – Einde van de opdracht 4
ARTIKEL 7 – Omzetbelasting, opeisbaarheid 5
ARTIKEL 8 – Algemene verplichtingen van de makelaar 5
ARTIKEL 9 – Algemene verplichtingen van de consument 5

Deel 2. Bemiddeling
ARTIKEL 10 – Opdracht tot bemiddeling, deeldiensten 6
ARTIKEL 11 – Verplichtingen van de makelaar 6
ARTIKEL 12 – Verplichtingen van de consument 7
ARTIKEL 13 – Courtage 7
ARTIKEL 14 – Berekening courtage koop en verkoop 8
ARTIKEL 15 – Berekening courtage huur en verhuur 9
ARTIKEL 16 – Kosten 10

Deel 3. Taxatie
ARTIKEL 17 – Taxatie 10

Deel 4. Vastgoedmanagement
ARTIKEL 18 – Vastgoedmanagement (beheer) 11

Deel 5. Geschillenregeling en branchegarantie
ARTIKEL 19 – Geschillenregeling 12
ARTIKEL 20 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen. 13

Deel 6. Afwijking en wijziging
ARTIKEL 21 – Afwijking 13
ARTIKEL 22 – Wijziging 13

Onze gegevens

 

 

Hans Visser makelaars
valt onder:

Peters & Partners
Makelaars & Taxateurs
Keizersgracht 541
1017 DK Amsterdam
Tel:  +20 (0)20 2250033
Email: info@petersenpartners.nl
www.petersenpartners.nl