Text Size

 

VEILING

 

De Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling is uniek!!!

 

De wijze van veilen is in Amsterdam een historisch gegeven. Opbod en afslag geschieden tijdens één zitting. Koop en verkoop kan geschieden door makelaars o.g., lid der Makelaarsvereniging Amsterdam, doch ook door anderen (particulieren, geldverstrekkende instellingen etc.): het zijn enkele aspekten die het beeld bepalen van de veiling.

Hoewel een verkoper ook zelf zijn pand in veiling kan brengen, is het sterk aan te raden dat hij zich hierbij verzekert van deskundige begeleiding. Een direktie-makelaar rechercheert alle met betrekking tot het te veilen perceel van belang zijnde gegevens, adviseert de eigenaar terzake de te verwachten opbrengst, stelt de veilingdatum in overleg met de notaris vast en vervolgens begint de molen van de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling te draaien. Veilingbiljetten worden gedrukt, veilingborden worden aangeslagen, opname geschiedt in het veilingboekje, advertentie wordt geplaatst. En is de veilingavond daar, dan zit de verkoper of diens directiemakelaar naast de afslager en de notaris op de "bok" en kan het systeem van opbod en afslag beginnen.

De koper kan ook zelfstandig optreden in de veiling, doch hij dient hierbij de nodige zekerheden te bieden. Zo moet hij zich rechtsgeldig legitimeren en bij aankoop een bankgarantie overleggen ter waarde van 10% van de koopsom. Maar ook voor de koper geldt dat inschakeling van een makelaar o.g. van het grootste belang is. Immers zitten er veel haken en ogen aan het kopen van onroerend goed. Rust er een aanschrijving op het pand, is er een huisvestingsvergunning nodig, wat is de bestemming van het pand, staat het op de Monumentenlijst, zijn er technische gebreken, en last but not least wat is de waarde van het pand. De makelaar-koper informeert en adviseert u over al deze aspecten en besluit u tot aankoop over te gaan dan spreekt hij met u af tot welke uiterste prijs hij in veiling voor u zal bieden. Daaraan kan worden toegevoegd het niet onbelangrijke aspekt van de zogenaamde "veilingpsychose". De makelaar-koper is ervaren in het veilen en laat zich niet opjagen door de zaal. Met andere woorden hij zal zich niet laten verleiden tot biedingen die uitgaan boven het bedrag dat hij in zijn hoofd heeft om als uiterste te bieden.

 

Hans Visser makelaars kan u zowel bij de aankoop als bij de verkoop van uw woning op de veiling behulpzaam zijn.

Onze gegevens

 

 

Hans Visser makelaars
valt onder:

Peters & Partners
Makelaars & Taxateurs
Keizersgracht 541
1017 DK Amsterdam
Tel:  +20 (0)20 2250033
Email: info@petersenpartners.nl
www.petersenpartners.nl