Text Size
 

TAXATIES

1) WAARDEBEPALING

U kunt altijd contact met ons opnemen voor het afgeven van een waardebepaling van uw woning. Veelal is hierop de beslissing gebaseerd om wel of niet over te gaan tot verkoop of verhuur. Indien de door ons afgegeven waardebepaling tot gevolg heeft dat wij de verkoop van de woning mogen verzorgen dan zijn in de meeste gevallen aan onze waardenbepalingen geen kosten verbonden. 

 

2) TAXATIE

Wij  kunnen voor u ook uw taxatie verzorgen ten behoeve van:

1. het verkrijgen van een financiering,

2. een boedelscheiding,

3. een verdeling ten gevolge van een erfenis,

4. een splitsing van een gebouw in appartementsrechten,

5. een gerechtelijk bevel.

 

Han Visser makelaars voert deze taxaties uit volgens de normen en eisen gesteld door de NVM en het CRMT.  

Voorafgaand aan de uitvoering van de taxatie  wordt  door Hans Visser makelaars altijd een offerte uitgebracht. Tevens zorgen wij ervoor dat de taxatie, in het belang van de opdrachtgever, op een zo kort mogelijke termijn wordt uitgevoerd.

Voor de goede orde melden wij dat Hans Visser makelaars geen zogenaamde 'geveltaxaties' doet .

 

Onze gegevens

 

 

Hans Visser makelaars
valt onder:

Peters & Partners
Makelaars & Taxateurs
Keizersgracht 541
1017 DK Amsterdam
Tel:  +20 (0)20 2250033
Email: info@petersenpartners.nl
www.petersenpartners.nl